Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Trzebnica, 22.11.2019 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury fizycznej i sportu

PDFOferta.pdf
PDFInformacja.pdf


Trzebnica, 15.11.2019 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

PDFInformacja.pdf
PDFOferta.pdf


Trzebnica, 10.07.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

PDFOferta.pdf
PDFInformacja.pdf


Trzebnica, 10.07.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury, i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

PDFOferta.pdf
PDFInformacja.pdf


Trzebnica, 23.05.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury, i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

PDFOferta.pdf
PDFInformacja.pdf


Trzebnica, 24.04.2019 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury fizycznej i sportu

PDFOferta.pdf
PDFInformacja.pdf
 


Trzebnica, 25.01.2019 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury fizycznej i sportu

PDFOferta.pdf
PDFInformacja.pdf


Trzebnica, 25.05.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PDFOFERTA.pdf
PDFINFORMACJA.pdf


Trzebnica, 19.04.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFINFORMACJA.pdf
PDFWNIOSEK.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
PDFPEŁNOMOCNICTWO_0043.pdf
PDFPEŁNOMOCNICTWO_000514.pdf

 


Trzebnica, 03.11.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

PDFInformacja_ZRYW.pdf
PDFWniosek_ZRYW.pdf
 


Trzebnica, 20.09.2017 r.

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadanie publicznego w obszarze - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFinformacja TMZT.pdf
PDFwniosek TMZT.pdf

 


Trzebnica, 14.11.2016 r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

PDFInformacja KORONA.pdf
PDFWniosek KORONA.pdf
 


 

Trzebnica, 11.10.2016 r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFwniosek TMZT.pdf
PDFinformacja TMZT.pdf

 

 


 

Trzebnica, 11.10.2016 r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

PDFinformacja KORONA .pdf
PDFwniosek KORONA.pdf
 

 


 

Trzebnica, 01.08.2016r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W dniu 27.07.2016 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.) oferta realizacji przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym ”.

Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016 r.                             

PDFOferta realizacji zadania SKS Głuchów Górny -2.pdf

 


 

Trzebnica, 19.10.2015 r.

 

Informacje o ofercie złożonej na realizację zadania publiczne w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizacje zadania publicznego w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym"

W dniu 12.10.2015 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) oferta realizacji przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny zadania publicznego w zakresie publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym"

Zgodnie z art. 19a, ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2015 r.

PDFinformacja_19102015.pdf
PDFinformacja_19102015_zal1.pdf


                                                                                                                                                                             Trzebnica, 29.05.2015r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji .


Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki.

W dniu 22.05.2015 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oferta realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ., którego nazwa brzmi: Prace redakcyjne i edytorskie związane z wydaniem monografii, p.t,, 70 lat trzebnickiej Jedynki ''.

Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2015 r.

Burmistrz Gminy Trzebnica

/-/Marek Długozima

70_lat_trzebnickiej_Jedynki.pdf


                                                                                                                                                                            Trzebnica, 28.10.2014 r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. , pn. "Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym".
W dniu 22.10.2014 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póż. zm.) oferta realizacji przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym"
Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2014 r.

 PDFoferta-gluchow-gorny-22102014.pdf


Trzebnica, 02.04.2014 r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „XVI Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej”
W dniu 26.03.2014 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oferta realizacji przez Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej w Trzebnicy zadania publicznego w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którego nazwa brzmi:„XVI Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej”.
Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.04.2014 r.

PDFXVI_Salwatorianski_Festiwal_Piosenki_Religijnej.pdf


Trzebnica, 13.03.2014 r.Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, pn.„Prace przygotowawcze związane z wydaniem monografii p.t. 70 lat trzebnickiej Jedynki „

W dniu 06.03.2014 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oferta realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ., którego nazwa brzmi: „Prace przygotowawcze związane z wydaniem monografii p.t. 70 lat trzebnickiej Jedynki.

Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2014 r.

PDF70latJedynki.pdf


                                                                                                                                                                           Trzebnica, 13.03.2014 r.

 

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, pn. „Brzask XIX”

W dniu 06.03.2014 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oferta realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ., którego nazwa brzmi: „Brzask XIX”.

Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2014 r.

PDFBrzask_IXI.pdf


Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

PDFinformacja_o_ofercie_nasze_dzieci.pdf

PDFoferta_nasze_dzieci.pdf 

 
 
Wersja XML