Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[ROS-7031-2-2015] Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2011-2014

Strona archiwalna

 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2011-2014, aktualizacji dokumentacji pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu

PDFros_7031_2_15_zaproszenie.pdf

PDFros_7031_2_15_umowa.pdf

PDFros_7031_2_15_formularz_ofertowy.pdf

PDFros_7031_2_15_wykaz_wykonanych_uslug.pdf

PDFros_7031_2_15_zestawienie_ofert.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Szczepan Gurboda
Data wytworzenia: 2015-01-21

 

Wersja XML