Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)

Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)
Naczelnik/Kierownik USC:

tel. (071) 388 81 37
nr pokoju: 37

Pracownicy wydziału:

nr pokoju: 37

nr pokoju: 36a

 

nr pokoju: 36

 

Urząd Stanu Cywilnego
nr pokoju: 37

 

Wersja XML