Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienia/obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

Postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: 

Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania:

Postanowienie o odwieszeniu postępowania:

Obwieszczenia o wszczęciu procedury udziału społecznego:

Zawiadomienia o zebraniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji:

Decyzje o umorzeniu postępowania:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

 Pozostałe obwieszczenia:

  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA.pdf 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU DOKUMENTU „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TRZEBNICA NA LATA 2007 – 2013”

PROGNOZA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

 

Wersja XML