Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TZGK-PN-2-2013] Dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym

OGŁOSZENIE: OGŁOSZENIE_TZGK_PN_2_2013.pdf

SPECYFIKACJA: SIWZ_TZGK_PN_2_2013.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji: siwz_tzgk_pn_2_2013_po_modyfikacji_25_04_2013.pdf

Informacja o modyfikacji treści SIWZ: informacja_o_modyfikacji_siwz_tzgk_pn_2_2013_25_04_2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT: zbiorcze_zestawienie_ofert_tzgk_pn_2_2013.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE: zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_przetargu_tzgk_pn_2_2013.pdf

Podmiot udostępniający: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o. o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Jakubowicz
Data wytworzenia: 2013-06-26

 

Wersja XML