Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TZGK-PN-5-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE: ogloszenie_tzgk_pn_5_2013.pdf

SPECYFIKACJA: siwz_tzgk_pn_5_2013.pdf

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT: ogloszenie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert_tzgk_pn_5_2013.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW:

  1. nr_post_tzgk_pn_5_2013_odp1.pdf
  2. nr_post_tzgk_pn_5_2013_odp2.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT: zbiorcze_zestawienie_ofert_zgk_pn_5_2013.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_zgk_pn_5_2013.pdf

 

Podmiot udostępniający: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o. o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Jakubowicz
Data wytworzenia: 2013-12-05

 

Wersja XML