Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz firm

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 grudnia 2011 r. wszystkie działalności zarejestrowane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy zostały przeniesione do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym wszelkie zmiany we wpisie oraz zawieszenia, wzowienia a także zaprzestanie można składać w dowolnym Urzędzie Gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub elektronicznie za pomocą podpisu elektornicznego lub profilu zaufanego e-puap.

Organem ewidencyjnym jest MINISTER GOSPODARKI.

Burmistrz Gminy Trzebnica jest organem ewidencyjnym dla działalności wykreślonych przed 1 lipca 2011 r.

Zaświadczenie o wpisie mają postać elektroniczną lub wydruku ze strony CEIDG.

 


Od dnia 5 grudnia 2011 r. wykaz firm jest dostępny na stronie

CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

pod adresem www.firma.gov.pl

Brak opisu obrazka


Wersja XML