Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VI/67/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TCKiS za 2014 rok

Uchwała [VI/68/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Uchwała [VI/69/15] z 19.06.2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała [VI/70/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [VI/71/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [VI/72/15] z 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Biedaszków Wielki

Uchwała [VI/73/15] z 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice

Uchwała [VI/74/15] z 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Szczytkowice

Uchwała [VI/75/15] z 19.06.2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Świątniki

Uchwała [VI/76/15] z 19.06.2015 r. w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy

Uchwała [VI/77/15] z 19.06.2015 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [VI/78/15] z 19.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [VI/79/15] z 19.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [VI/80/15] z 19.06.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo

Uchwała [VI/81/15] z 19.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór

Uchwała [VI/82/15] z 19.06.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – A

Uchwała [VI/83/15] z 19.06.2015 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na rok 2015

Uchwała [VI/84/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaźwiny

Uchwała [VI/85/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koczurki

Uchwała [VI/86/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo

Uchwała [VI/87/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko

Uchwała [VI/88/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota

Uchwała [VI/89/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Raszów

Uchwała [VI/90/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skoroszów

Uchwała [VI/91/15] z 19.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [VI/92/15] z 19.06.2015 r. w sprawie poparcia inicjatywy społecznej pod nazwą „Nowa Trasa Obornicka”

Wersja XML