Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015


Państwowa Komisja Wyborcza - informacje ogólne


Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 - Gmina Trzebnica PDFwyniki_Trzebnica_sejm_senat_2015.pdf


Przypominam, że w nocy z 24 na 25 października br. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy tj. z godziny 3.00  na 2.00. W związku z powyższym,  przypominamy obwodowym komisjom wyborczym  i wyborcom o tym fakcie, w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów - okręg 3 PDFOBWIESZCZENIE sejm 3.pdf
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów - okręg 6 PDFOBWIESZCZENIE senat 6.pdf


Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 21 października 2015 roku o skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDFinformacja_21102015.pdf - AKTUALNE


Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 8 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Trzebnica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 roku - PDFzarządzenie.pdf


Wzory kart do głosowania - PDFplakat-sejm.pdf PDFplakat-senat.pdf


Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku - PDFzarządzenia.pdf


Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Trzebnica - PDFZarządzenia Nr 0050.99.2015.pdf


Informacja o posiedzeniach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Trzebnicy - PDFinformacja.pdf


Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 września 2015 r. o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie Gminy Trzebnica do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej PDFINFORMACJA o LOSOWANIU 2015.pdf


Osoba niepełnosprawna w Gminie Trzebnica może uzyskać informacje w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pok. 37 /parter/:
Naczelnik Wydziału -  Marcin Wojtaśkiewicz,
Pracownicy - Anna Kikut i Małgorzata Kaszuba
telefonicznie pod nr tel. 071/ 388-81-99


UCHWAŁA nr VIII/96/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w mieście Trzebnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku PDFuchwala_obwód_odrębny.pdf


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFINFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf


Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 6 sierpnia 2015 r. o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. PDFinformacja o miejscach do obwieszczeń wyborczych SEJM i SENAT 2015.pdf


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej PDFD2015000101701.pdf


PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej PDFUchwała w sprawie powołanie komisji obwodowych SEJM SENAT tekst jednolity.pdf


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej PDFUchwała w sprawie regulaminów komisji.pdf


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały w zakresie powoływania komisji obwodowych.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 22 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października  2015 r. PDFobwieszczenie.pdf

Wersja XML