Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-7011-34-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Trzebnicy, polegającą na wymianie instalacji wewnętrznych, likwidacji barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do

Strona archiwalna

 

[TI-7011-34-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę  oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Trzebnicy, polegającą na wymianie instalacji wewnętrznych, likwidacji barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku oraz zmianie sposobu użytkowania i przebudowie  pomieszczeń w piwnicy na cele muzealne, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

PDFti_7011_34_2015_zapytanie_ofertowe.pdf
ZIPTI_7011_34_2015.zip

PDFti_7011_34_2015_zestawienie_ofert.pdf
 

Wersja XML