Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VIII/96/15] z 09.07.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w mieście Trzebnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Uchwała [VIII/97/15] z 09.07.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Marcinowo

Uchwała [VIII/98/15] z 09.07.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Raszów

Uchwała [VIII/99/15] z 09.07.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Będkowo

Uchwała [VIII/100/15] z 09.07.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzyków

Uchwała [VIII/101/15] z 09.07.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

Wersja XML