• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

VII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [X/114/15] z 29.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [X/115/15] z 29.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [X/116/15] z 29.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy.

Uchwała [X/117/15] z 29.10.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania - Gmina Trzebnica"

Uchwała [X/118/15] z 29.10.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7564025
w tym miesiącu: 153101
dzisiaj: 842