Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[ROS-271-3-2015] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE: PDFogl_ros_271_3_2015.pdf

SIWZ: PDFSIWZ 12.11.2015.pdf

INFORMACJA O UZUPEŁNIENIU SIWZ: PDFuzupełnienie.pdf

AKTUALNA WERSJA SIWZ: PDFaktualny SIWZ.pdf
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ:

PDFzałącznik nr 1 do OPZ - opis worków.pdf
PDFZałącznik nr 2 do OPZ - wykaz nieruchomości.pdf
PDFZałącznik nr 3 do OPZ - wykaz pojemników do selektywnej zbiórki.pdf
PDFZałącznik nr 4 do OPZ - wykaz lokalizacji pojemników.pdf
PDFZałącznik nr 5 do OPZ - Uchwała nr XXX_316_12.pdf
PDFZałącznik nr 6 do OPZ - Uchwała nr XXXI_357_13.pdf
PDFZałącznik nr 7 do OPZ - Uchwała nr XXXI_360_13.pdf
PDFZałącznik nr 8 do OPZ - Uchwała nr V_46_15.pdf
PDFZałącznik nr 9 do OPZ - Uchwała nr XXXVII_424_13.pdf
PDFZałącznik nr 10 do OPZ - wykaz aptek i punktów zbiórki baterii.pdf
PDFZałącznik nr 11 do OPZ - kosze tereny gminne.pdf
 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - potencjał techniczny.pdf
 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT: PDFzestawienie_ofert_ros_271_3_2015.pdf
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE: PDFroz_ros_271_3_2015.pdf
 

Wersja XML