Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy

Strona archiwalna

 

[GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy

Ogłoszenie: PDFogl_gckis-01-2016.pdf
SIWZ: PDFsiwz_gckis_1_2016.pdf
Formularz: DOCwzory_załączników_gckis_1_2016.doc
Umowa: PDFumowa_gckis_1_2016.pdf

Przedmiar: ATHprzedmiar__gckis_1_2016.ath

Zbiorcze zestawienie ofert: PDFGCKIS_1_2016_zestawienie_ofert.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFGCKiS-01-2016_rozstrzygniecie_przetargu.pdf
 

Wersja XML