• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6720.1.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów

ARCH.6720.1.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów

PDFARCH.6720.1.2016_UW.pdf

PDFARCH.6720.1.2016_pos_rys.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_pos_rys_leg.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_pos_rys_zm.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_pos_txt.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_rys_m kier.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_rys_m_uwar.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_rys_studium.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_rys_studium_leg.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_rys_studium_zm.pdf
PDFARCH.6720.1.2016_tekst_studium.pdf
 

 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7694022
w tym miesiącu: 99445
dzisiaj: 4133