Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIV/161/16] z 24.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XIV/162/16] z 24.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczów Mały na lata 2014-2025

Uchwała [XIV/163/16] z 24.02.2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Trzebnica, będących w zarządzie Nadleśnictwa Milicz

Uchwała [XIV/164/16] z 24.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały w Gminie Trzebnica na lata 2015-2025”

Uchwała [XIV/165/16] z 24.02.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy

Wersja XML