Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVI/PDF179.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy za rok 2015

Uchwała [XVI/PDF180.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok

Uchwała [XVI/PDF181.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała [XVI/PDF182.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XVI/PDF183.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XVI/PDF184.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [XVI/PDF185.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych

Uchwała [XVI/PDF186.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki

Uchwała [XVI/PDF187.pdf/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”

Wersja XML