Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.3.2016 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki

PDFARCH.6721.3.2016_UW.pdf
PDFARCH.6721.3.2016_mpzp_rys.pdf
PDFARCH.6721.3.2016_mpzp_tekst.pdf
PDFARCH.6721.3.2016_pos_rys.pdf
PDFARCH.6721.3.2016_pos_tekst.pdf
 


 

Wersja XML