Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-6-2016] - Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ

Strona archiwalna

 

PDFOGŁ_TI_271_6_16.pdf
ZIPSIWZ_TI_271_6_16.zip
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
ZIPZAL1_TI_271_6_16.zip - NOWY (Kompletny) 3. ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ_DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA
PDFODP1_TI_271_6_16.pdf - ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI
PDFODP2_TI_271_6_16.pdf - ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI
PDFZEST_TI_271_6_16.pdf
DOCoświadczenie_TI_271_6_16.doc - OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
PDFROZ_TI_271_6_16.pdf
 

Wersja XML