Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIX/203/16] z 14.09.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XIX/204/16] z 14.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XIX/205/16] z 14.09.2016 r. w sprawie umowy partnerstwa na realizację zadania: „Przebudowa drogi 1400 D etap I” oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Trzebnickiego

Wersja XML