Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.2.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)

ARCH.6721.2.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)

PDFARCH.6721.2.2016.pdf
PDFmpzp_Nowy_Dwór_B_prognoza_2016_txt.pdf
PDFmpzp_Nowy_Dwór_B_rysunek_planu.pdf
PDFmpzp_Nowy_Dwór_B_tekst_planu.pdf
PDFmpzp_Nowy_Dwór_B_prognoza_2016_rys.pdf
 

Wersja XML