Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-9-2016] Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy

PDF1. OGŁOSZENIE.pdf
DOC2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
PDF2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
ZIP3. ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ_DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip
PDFTI-271-9-2016 - Zestawienie złożonych ofert.pdf
PDFroz_ti_271_9_2016.pdf
 

Wersja XML