Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.5.2012 - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B

 

PDFARCH.6721.5.2012.WN2.pdf

PDFARCH.6721.5.2012_rys_mpzp_2.pdf
PDFARCH.6721.5.2012_rys_pos_2.pdf
PDFARCH.6721.5.2012_txt_mpzp_2.pdf
PDFARCH.6721.5.2012_txt_pos_2.pdf
 

 

 

 

 

 
 
 
Wersja XML