Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - ANULOWANE

PDFwyposażenie_pomieszczeń_Bochenka_12.pdf
PDFwykaz_wyposażenie_pomieszczeń_Bochenka_12.pdf
 

 

Trzebnica 09.11.2016

 


Zamawiający niniejszym informuje, że zgodnie z warunkami zapytania ofertowego pod nazwą "Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12" zamyka postępowanie bez wyboru żadnej oferty.

 

Wersja XML