Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - NOWE

PDFwyposażenie_pomieszczeń_Bochenka_12_NOWE.pdf

PDFrozstrzygnięcie.pdf
 

Zamawiający dopuszcza blaty o grubości nie mniejszej niż 3,6 cm

Uwaga! Zmianie ulega załącznik do specyfikacji – meble kuchenne, szafy i AGD.
W poz. 29 zmienia się opis Nazwy produktu: dopisuje się "dzielone na pół (po ok. 35 cm)", osobno zamykane; zmienia się również ilość sztuk z 16 na 9;
W poz. 34 zmienia się opis Nazwy produktu: Okap kuchenny "do zabudowy"

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy do wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 12 w Trzebnicy.
Przedmiotem zamówienia są:

  1. Dostawa i montaż szafek kuchennych wykonanych na wymiar w kształt litery „L „o wymiarach 220 cm x 335 cm podanych w specyfikacji szczegółowej. Wykonanych i zamontowanych wraz ze sprzętem AGD (specyfikacja w załączeniu)
  2. Wykonanie i montaż szaf w ilości 16 sztuk oraz szafy na sprzęt sportowy (zgodnie ze specyfikacją).
  3. Wykonanie i montaż mebli do pokoju ogólnodostępnego (zgodnie ze specyfikacją).

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz wymagane oświadczenie, należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 40) Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W DZIENNYM DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH ” do dnia 15.11.2016 r. do godz. 15:00.

 

Wersja XML