Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXI/216/16] z 09.11.2016 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XXI/217/16] z 09.11.2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności działki nr 60/5 AM-13 położonej w Trzebnicy na rzecz Skarbu Państwa oraz upoważnienia do zastosowania przy tej sprzedaży bonifikaty

Uchwała [XXI/218/16] z 09.11.2016 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica - Szczytkowice - Komorowo - Biedaszków Mały - ETAP II Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1245 m, gm. Trzebnica"

Wersja XML