Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


 

http://trzebnica.pl/4208/18/podsumowanie-podprogramu-2017-w-ramach-realizacji-popz-2014-2020.html

http://trzebnica.pl/3616/18/bank-zywnosci-w-trzebnicy-zapisy-2018.html

 

Uprzejmie informujemy,że nabór osób kwalifikujących się do odbioru paczki żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 został zakończony.

 

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 21 produktów o wartości 269 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU PO PŻ W MIESIĄCU KWIETNIU 2018  - CZYTAJ WIĘCEJ

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

(czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?

Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy - pl.M.J. Piłsudskiego 1. Następnie należy złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

INFORMACJA OGÓLNA - CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

    POBIERZ_PLAKAT

 


Warsztaty dietetyczne i ekonomiczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Uprzejmie informuję, że w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy przy ul.Prusickiej 12 w Sali Retro przeprowadzone będą warsztaty dietetyczne oraz ekonomiczne w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2017. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają porady z zakresu zasad prawidłowego żywienia, przygotowywania tanich, smacznych i pożywnych posiłków oraz informacje z zakresu ekonomii związane ze sprawnym i umiejętnym gospodarowaniem budżetem domowym. Każdy pojedynczy warsztat trwa 2 godziny zegarowe. Organizatorem warsztatów jest Bank Żywności we Wrocławiu, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.

W Sali Retro pierwsze warsztaty zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

  1. warsztaty dietetyczne–  21 marca 2018  (środa)

           godz. od 09:30 do 11:30   I  GRUPA

           godz. od 11:30 do 13:30   II GRUPA

  1. warsztaty ekonomiczne – 22 marca 2018 (czwartek)

          godz. od    10: 00 do 12:00  I  GRUPA

          godz. od   12:00 do 14:00    II  GRUPA

 

Każdy warsztat wzbogaca uczestników o nową wiedzę i umiejętności. Wymiana doświadczeń i wspólnie spędzony czas są pierwszym krokiem w kierunku włączenia społecznego. Warsztaty prowadzone są w sposób prosty i przystępny dla każdego bez względu na wiedzę i umiejętności. Największą zaletą warsztatów jest integracja i chęć dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

 


Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML