• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[GCKIS-02-2016] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka

Ogłoszenie: PDFogł_gckis.pdf
SIWZ: PDFSIWZ.pdf
Formularz: DOCformularz_ofertowy.doc
Umowa: PDFumowa.pdf

Oświadczenia:  DOCoświadczenie o niezaleganiu z podatkami.doc
                       DOCoświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
                       DOCoświadczenie o spełnianiu wymogów.doc
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert:PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7840139
w tym miesiącu: 85307
dzisiaj: 1969