Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCH.6721.7.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice

PDFARCH.6721.7.2016_WN.pdf

PDFARCH.6721.7.2016- MPZP.pdf
PDFARCH.6721.7.2016- MPZP- rys.pdf
PDFARCH.6721.7.2016- PROGNOZA.pdf
PDFARCH.6721.7.2016- PROGNOZA-rys.pdf
 

Wersja XML