Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIV/257/17] z 13.01.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXIV/258/17] z 13.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXIV/259/17] z 13.01.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica"

Uchwała [XXIV/260/17] z 13.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie
„Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XXIV/261/17] z 13.01.2017 r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie
Trzebnica”

Uchwała [XXIV/262/17] z 13.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [XXIV/263/17] z 13.01.2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 

Wersja XML