Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[OR-2635-4-2017] Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy

PDFor_2635_4_2017_zapytanie_ofertowe.pdf
PDFor_2635_4_2017_formularz_ofertowy.pdf
PDFor_2635_4_2017_zalacznik_1.pdf
PDFor_2635_4_2017_zalacznik_2.pdf
PDFor_2635_4_2017_projekt_umowy.pdf
PDFor_2635_4_2017_wykaz_ofert.pdf
 

Wersja XML