Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-3-2017] Budowa przedszkola ze żłobkiem, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego

PDF1. OGŁOSZENIE.pdf
DOC2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
3_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA.zip

DOCTI-271.3.2017-2_ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI + NOWE DRUKI.doc
DOCTI-271.3.2017-3 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI.doc

DOCTI-271.3.2017-4 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI.doc
PDFTI-271.3.2017-4_A3 RZUT DACHU.pdf

PDFTI-271.3.2017-5 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI.pdf
PDFTI-271.3.2017-5_A7 ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf

DOCTI-271.3.2017-6 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI.doc

DOCTI-271.3.2017-7 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI + NOWY DRUK.doc
DOCTI-271.3.2017-8 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI + ZAŁĄCZNIKI.doc

DOCXTI-271.3.2017-9 NOWY WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ.docx
DOCTI-271.3.2017-9 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI.doc

DOCTI-271.3.2017-10 _ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI.doc
DOCZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT.doc

PDFTI.271.3.2017_Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
 


 

 

Wersja XML