• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-4-2017] Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych (zagospodarowanie nasypu kolejowego, przebudowa ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego)

[TI-271-4-2017] Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych (zagospodarowanie nasypu kolejowego, przebudowa ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego)

PDF1 - OGŁOSZENIE.pdf
DOC2 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
3_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA.zip
ZIP4 - PRZEDMIARY.zip

ODTTI-271.4.2017-2_ZAPYTANIA_ODPOWIEDZI+SZKIC.odt
PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT.pdf

PDFTI.271.4.2017_Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7694326
w tym miesiącu: 99749
dzisiaj: 4437