Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVI/276/17] z 27.02.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXVI/277/17] z 27.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXVI/278/17] z 27.02.2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XXVI/279/17] z 27.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju
szkolnego w Gminie Trzebnica

Uchwała [XXVI/280/17] z 27.02.2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała [XXVI/281/17] z 27.02.2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała [XXVI/282/17] z 27.02.2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

 

 

Wersja XML