Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[WPF-042-6-2016] Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie

[WPF-042-6-2016] Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem  dla OSP w Skoroszowie

PDFwpf_042_6_2016_zapytanie_ofertowe.pdf
PDFwpf_042_6_2016_zal_1_formularz_oferty.pdf
PDFwpf_042_6_2016_zal_2_projekt_graficzny_plakatu.pdf
PDFwpf_042_6_2016_zal_3_projekt_graficzny_nalepki.pdf

PDFzestawienie_ofert.pdf
PDFrozstrzygnięcie.pdf
 

Wersja XML