Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-6-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania

[TI-271-6-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania

PDF1. OGŁOSZENIE.pdf
DOC2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
PDF2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
3.DOKUMENTACJA_TECHNICZNA_HALA.zip

PDFTI-271-6-17 NOWY ZAŁĄCZNIK NR 6.pdf

PDFTI-271-6-17_ZMIANA ZAPISÓW w ZAŁĄCZNIKU NR 4.pdf

PDFTI-271-6-17 -ZAPYTANIA-ODPOWIEDZI.pdf

PDFTI-271-6-17_ZAPYTANIA-ODPOWIEDZI_NR_2.pdf

DOCTI-271-6-17_NOWY FORMULARZ OFERTY.doc
PDFTI-271-6-17_NOWY FORMULARZ OFERTY.pdf

PDFTI-271-6-2017_ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT.pdf
PDFTI-271-6-2017_UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.pdf
 


 

Wersja XML