• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Arch.6720.1.2017- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica

PDFARCH.6720.1.2017-WN.pdf

PDFARCH.6720.1.2017-UW.pdf

PDFARCH.6720.1.2017 zmiana studium fragment Trzebnica-tekst.pdf
PDFARCH.6720.1.2017 zmiana studium fragment Trzebnica- prognoza.pdf
PDFARCH.6720.1.2017 zmiana studium fragment Trzebnica- rysunek.pdf
 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7674446
w tym miesiącu: 79869
dzisiaj: 1429