Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Arch.6720.1.2017- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica

PDFARCH.6720.1.2017-WN.pdf

PDFARCH.6720.1.2017-UW.pdf

PDFARCH.6720.1.2017 zmiana studium fragment Trzebnica-tekst.pdf
PDFARCH.6720.1.2017 zmiana studium fragment Trzebnica- prognoza.pdf
PDFARCH.6720.1.2017 zmiana studium fragment Trzebnica- rysunek.pdf
 

Wersja XML