Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Arch.6721.3.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy–w obrębie ulicy B.Chrobrego

PDFARCH.6721.3.2017-UW.pdf

PDFARCH.6721.3.2017_uchwała_mpzp.pdf
PDFARCH.6721.3.2017_uzasad_mpzp.pdf
PDFARCH.6721.3.2017_rys_mpzp.pdf
PDFARCH.6721.3.2017_pos.pdf
PDFARCH.6721.3.2017_tekst_ujed_mpzp.pdf

PDFARCH.6721.3.2017-WN.pdf

Wersja XML