Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego

2020
PDF2020 10 12 Informacja na temat zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania.pdf


2017
PDFogłoszenie.pdf
 

Wersja XML