Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-8-2017] Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)

[TI-271-8-2017] Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)

PDF1 - OGŁOSZENIE.pdf
DOC2 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
PDF2 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
3_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA.zip
ZIP4 - PRZEDMIARY.zip

PDFzestawienie ofert.pdf

PDF2017 06 14 unieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML