Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/304/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminne Centrum Kultury i Sportu za rok 2016

Uchwała [XXVIII/305/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2016 rok

Uchwała [XXVIII/306/17] z 31.05.2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała [XXVIII/307/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXVIII/308/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXVIII/309/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XXVIII/310/17] z 31.05.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce dla części A

Uchwała [XXVIII/311/17] z 31.05.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica

Uchwała [XXVIII/312/17] z 31.05.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica

Uchwała [XXVIII/313/17] z 31.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [XXVIII/314/17] z 31.05.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XXVIII/315/17] z 31.05.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XXVIII/316/17] z 31.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cześci terenu miasta Trzebnica

Uchwała [XXVIII/317/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo

Uchwała [XXVIII/318/17] z 31.05.2017 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej stanowiącej działkę 143/1 AM-10  w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/319/17] z 31.05.2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebnica od Powiatu Trzebnickiego prowadzenia Powiatowego
Zespołu Szkół  nr 1 w Trzebnicy

 

 

 

Wersja XML