Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-14-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy

DOC1 - SIWZ.doc
PDF2 - WYLICZENIE CENY OFERTOWEJ.pdf
XLSX2 - WYLICZENIE CENY OFERTOWEJ.xlsx
PDF3 - OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA.pdf
XLSX3 - OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA.xlsx
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2017.07.19 wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf
XLSX2 - WYLICZENIE CENY OFERTOWEJ ZAMIENNE.xlsx
PDF2 - WYLICZENIE CENY OFERTOWEJ ZAMIENNE.pdf
XLSX3 - OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA ZAMIENNY.xlsx
PDF3 - OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA ZAMIENNY.pdf

PDF2017 07 21 zestawienie ofert.pdf
PDF2017.07.24 unieważnienie postępowania w części.pdf

PDF2017.07.28 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML