• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie PDFobwieszczenie_20171212.pdf


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:

1.    Uchwały nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 11 października 2017 r. Poz. 4169).
2.    Uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 2 listopada 2017 r. Poz. 4475).

PDFobwieszczenie_20171120.pdf


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
PDFzał.1_Uchwała z dnia 29 września 2017 r Zarządu Województwa.pdf
DOCXzał.6_formularz zgłaszania uwag.docx
PDFzał.2_Obwieszczenie Zarządu Województwa.pdf


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw PDFObwieszczenie_Zarzadu_Wojewodztwa_2017-07-10.pdf


 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7867319
w tym miesiącu: 112487
dzisiaj: 4141

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1