Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIX/320/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXIX/321/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXIX/322/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kuźniczysko

Uchwała [XXIX/323/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Szczytkowice

Uchwała [XXIX/324/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Raszów

Uchwała [XXIX/325/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Księginice

Uchwała [XXIX/326/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała [XXIX/327/17] z 24.07.2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Uchwała [XXIX/328/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 203/7 AM-1 w m. Głuchów Górny

Uchwała [XXIX/329/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021

Uchwała [XXIX/330/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej

Uchwała [XXIX/331/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy: Marcinowskiej

Uchwała [XXIX/332/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy

Uchwała [XXIX/333/17] z 24.07.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXIX/334/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica

Wersja XML