Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXX/335/17] z 07.08.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXX/336/17] z 07.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXX/337/17] z 07.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego z Gminą Wrocław w ramach poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, Typ B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych

Wersja XML