• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[GCKIS-2-2017] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka

[GCKIS-2-2017] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka

PDFoGŁOSZENIE O PRZETARGU panorama 2017-3-2.pdf
PDFSIWZ Panorama 2018.pdf
DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1-2.doc
DOCoświadczenie o niezaleganiu z podatkami - załącznik nr 5.doc
DOCoświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 3.doc
DOCOświadczenie o spełnianiu wymogoów załącznik nr 2.doc
DOCumowa 2018.doc
PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFrozstrzygnięcie przetargu.pdf

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7969246
w tym miesiącu: 71202
dzisiaj: 4728

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1