Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2018


Postanowienie Komisarza Wyborczego We Wrocławiu II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych PDFpostanowienie_wstąpienia.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego PDFpostanowienie_stwierdzenie_wygasniecia_mandatu_radnego.pdf


Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego PDFobwieszczenie_wyniki_wyborow_wbp.pdf


Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego PDFobwieszczenie_wyniki_wyborow_do_rad_na_obszarze_wojewodztwa_dolnoslaskiego.pdf


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Trzebnica PDFBurmistrz_Gminy_Trzebnica_protokol.pdf


Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 PDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_1.pdf
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 PDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_2.pdf
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 PDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_3.pdf
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 PDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_4.pdf


Wybory do Rady Miejskiej w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców - protokół z wyborów PDFRada_Miejska_protokol.pdf


Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFsklad_komisji_obwodowych.pdf


Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFinformacja_siedziby_komisje.pdf


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFUnici WYBORY 2018 PKW.pdf


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Trzebnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach.pdf


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzebnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebnica PDFpostanowienie_powolanie_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf


Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r. PDFinformacja_20180925.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy PDFpostanowienie_o_zmianach_w_skladzie_komisji.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 18 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy Trzebnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobwieszczenie_obwody.pdf


DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO Pani Grażyny Anny Kaczmarskiej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy

pok. nr 13 /poziom -1/

20.09.2018 r. /czwartek/  w godz. 11.00-15.00

21.09.2018r.  /piątek/       w godz. 11.00-15.00


Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Trzebnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFzarzadzenie_0050_121_2018_operatorzy_informatyczni.pdf


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 roku o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy PDFkomunikat_TKW_10_09_2018.pdf


Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFuchwala_TKW_1_2018.pdf


Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFuchwala_TKW_2_2018.pdf


Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy PDFuchwala_TKW_3_2018.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFPostanowienie_komisarza_II_o_zwolaniu_posiedzenia_TKW.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFPostanowienie_komisarza_I_o_zwolaniu_posiedzenia_TKW.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFPostanowienie_komisarza_II_o_powolaniu_TKW.pdf


Obwieszczenie Burmistrz Gminy Trzebnica z dnia 23 sierpnia 2018 roku - informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy w wyborach do Rady Miejskiej w Trzebnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFOBWIESZCZENIE O OKREGACH WYBORCZYCH 2018 .pdf


Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 28 sierpnia 2018 - wykaz miejsc na obszarze Gminy Trzebnica, przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

PDFinformacja_2018_08_28.pdf


Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerach oraz liczbie radnych a także siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Trzebnicy w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFobwieszczenie_o_okregu_022000.pdf


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu


Kalendarz wyborczy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. wraz z załącznikami - zawiadomienie, oświadczenie, ewentualnie wykaz popierających
 
Komitet wyborczy partii politycznej:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Koalicyjny komitet wyborczy:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej
zamierzający zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
zamierzający zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Komitet wyborczy wyborców
zamierzający zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 

zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Obwieszczenie Burmistrz Gminy Trzebnica z dnia 23 sierpnia 2018 roku - informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy w wyborach do Rady Miejskiej w Trzebnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFOBWIESZCZENIE O OKREGACH WYBORCZYCH 2018 .pdf


 

Wersja XML