Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[ROS-271-1-2018] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica

PDFzapytanie ofertowe - usuwanie azbestu.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie.doc
DOCZałącznik nr 4 - Wzor umowy.doc
DOCXZał. nr 2 do umowy - protokół końcowy odbioru robót.docx
DOCXZał. nr 3 do umowy - protokół zbiorczy.docx

PDFzestawienie ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML