Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[TI-271-9-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej

[TI-271-9-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej

PDF2018 04 16 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Uwaga zmiana terminu składania ofert!
PDF2018 04 24 zmiana nr 1 treści SIWZ zmiana ogłoszeniu o zamówieniu.pdf
 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!
PDF2018 04 26 zmiana nr 2 treści SIWZ zmiana ogłoszeniu o zamówieniu.pdf

 

PDF2018 05 08 wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ.pdf

PDF2018 05 11 informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2018 06 04 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML