• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIX/440/17] z 24.04.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XXXIX/441/17] z 24.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXIX/442/17] z 24.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała [XXXIX/443/17] z 24.04.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy

Uchwała [XXXIX/444/17] z 24.04.2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice

Uchwała [XXXIX/445/17] z 24.04.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7865864
w tym miesiącu: 111032
dzisiaj: 2686

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1